Şirketlerde bilgi kirliliğinin sakıncaları

Şirketlerde bilgi kirliliğinin önlenebilmesi için en önemli konu aktif ve pasif satış noktalarının analizinin düzenli olarak yapılması ve verilerin her zaman güncel tutulmasının sağlanmasıdır.

Satış otomasyon sistemleri sayesinde eskiden manuel ve yazılı olarak kullanılan sistemler dijital ortama taşınmıştır. Ancak sistemlerin dijital ortama taşınması maalesef bilgi kirliliğini engelleyememektedir. Bu noktada elimizde hala oldukça büyük bir veri kirliliği ve düzensizliği bulunmaktadır.

Devamını Oku

Satış ekibi performansı nasıl ölçülür?

Satış ekibinin yönetiminde hedeflerin belirlenmesi ve takip edilmesi, satış operasyonunun en karlı ve hızlı şekilde ilerlemesi için hayati önem taşımaktadır.  Satış temsilcilerinin KPI’ları, yani anahtar başarı göstergeleri, her dönem öncesinde belirlenmeli, takip edilmeli, güncellenmeli ve raporlanmalıdır. Her yeni dönem başlangıcında, bir önceki dönem değerlendirilerek satış ekibinin performansı konusunda gerekli iyileştirmeler yapılmalı, yeni hedefleri ise bu değerlendirmeler sonucunda belirlenmelidir. Aktif, efektif ve karlı bir satış yönetimi için gerekli olan tüm bu ihtiyaçları, Geovision Group stratejik iş ortaklarına satış noktası denetimi, saha araştırması ve satış ekibi yönetimi konusunda danışmanlık vererek sağlamaktadır.

Devamını Oku

Satış noktası denetimi nedir? Neden yapılır?

Satış noktası denetimi ve araştırması çalışmaları oldukça detaylı ve uzun süren çalışmalar gerektirmektedir. Satış noktası denetimi ile birlikte, satış ekibi için belirlenen KPI’ların ölçümlenmesi ve değerlendirilmesinin de şirketin operasyonları için oldukça önemli bir rolü vardır.

Satış noktalarındaki ürün ve rakip bulunurluğunun, raf payının, görsel reklam malzemelerinin araştırılması ve raporlanması, şirketin gelecek dönem kararlarında oldukça önemli rol oynamaktadır. Geovision Group, birlikte çalıştığı markalar için mutlaka bulunması gereken ürünlerin analizi, ürün kalite ve fiyat denetimi, görünür ürün stoğunun raf payı denetimi, satış noktası bazında özel ihtiyaçların karşılanması gibi birçok çözüm geliştirerek satış, optimizasyon ve verimlilik artışı sağlamaktadır.

Devamını Oku