Güncel ve doğru satış noktası veritabanına ulaşın!

Satış dağıtım alanında en çok zorluk çekilen konulardan biri güncel ve sağlıklı bir satış noktası veritabanına sahip olmaktır. Satış noktası veritabanı sürekli olarak güncellenmeli, yeni noktalar eklenmeli, pasif noktalar çıkarılmalı, düzenli olarak noktaların değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu süreçte Geovision Group, şirketlerin tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında sunduğu çözümler ile karşılayarak satış noktası veritabanı yönetimini optimize etmektedir.

Satış ekibinizin ziyaretleri ve satış noktalarına yapılan ürün dağıtımları sonrasında ürün bulunurluğunuzun, raf paylarınızın ve müşteri bildirimlerinizin mutlaka takip edilmesi gerekmektedir. Özellikle FMCG sektöründe bu noktalardaki satış trendlerinin periyodik olarak takip edilmesi ve raporlanması pazar payını büyütmek isteyen firmalar için en önemli konulardan biridir.

Devamını Oku

En Efektif Satış Ekibi ve Rut Yönetimi İçin Geovision Group

Şirketinizin operasyonlarını en verimli seviyeye ulaştırabilmeniz için tüm adımların detaylı ve doğru analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bu analizlerin sonucunda operasyonun genel durumu değerlendirilip alınması gereken aksiyonlar ve yapılması gereken düzenlemeler belirlenecektir.

Öncelikle müşteri veritabanının analizi yapılmalı ve var olan satış noktalarının durumu değerlendirilmelidir. Bu analiz sonucunda satış noktalarının güncel durumu belirlenmeli, potansiyel satış noktaları ilave uzay olarak veritabanına entegre edilmeli ve uygun metodolojiler kullanılarak segmentasyon yapılmalıdır. Sonraki adımda dağıtım ve rut stratejisi değerlendirilmeli, optimum düzeye getirilmelidir. Tüm bu adımların sonucunda en efektif satış dağıtım organizasyonu kurulmuş olacak ve hesaplanan gelir gider analizi doğrultusunda ROI (Return on Investment) değerlendirmesi net olarak size sunulacaktır.

Devamını Oku

Satış Ekibinin Kontrolü Değil Sinerjisi Kazandırır!

Siz de saha ekibi ziyaretlerinizi ve rut planlarınızı anlık olarak takip etmek istiyorsanız size en uygun çözümü sunuyoruz: Woozzy Check-In! Geovision Group şirketleri bünyesinde kurulan Geovision Technology tarafından geliştirilen uygulamamız sayesinde, sahadan elde edilen veriler iş zekası yöntemleriyle raporlanıyor, analiz ediliyor ve eşleştiriliyor.

Birçok global marka tarafından tercih edilen Woozzy Check-In uygulamamızın en önemli özelliği, insan kaynakları süreçlerinde satış ekibinin kontrol edilmesinden çok etkileşim ve sinerji yaratmasıdır. Bu uygulama sayesinde, çalışanlar denetlendiklerini değil aksine şirkete çalışmalarıyla katkıda bulunduklarını hissetmektelerdir. Karşılıklı bilgi akışına ve etkileşime açık bir sistem kurduğumuz bu uygulama sayesinde, pozitif yorumların ve bilgilerin hayata geçirilmesini, sahadan alınan bilgilerin anlamlı iş modellerine dönüştürülebilmesini sağlıyoruz.

Devamını Oku