Şirket operasyonlarınızı en verimli seviyeye nasıl ulaştırabilirsiniz?

Şirketinizin operasyonlarını en verimli seviyeye ulaştırabilmeniz için tüm adımların detaylı ve doğru analizlerinin yapılması gerekmektedir. Bu analizlerin sonucunda operasyonun genel durumu değerlendirilip alınması gereken aksiyonlar ve yapılması gereken düzenlemeler belirlenecektir.

Öncelikle müşteri veritabanının analizi yapılmalı ve var olan satış noktalarının durumu değerlendirilmelidir. Bu analiz sonucunda satış noktalarının güncel durumu belirlenmeli, potansiyel satış noktaları ilave uzay olarak veritabanına entegre edilmeli ve uygun metodolojiler kullanılarak segmentasyon yapılmalıdır. Sonraki adımda dağıtım ve rut stratejisi değerlendirilmeli, optimum düzeye getirilmelidir. Tüm bu adımların sonucunda en efektif satış dağıtım organizasyonu kurulmuş olacak ve hesaplanan gelir gider analizi doğrultusunda ROI (Return on Investment) değerlendirmesi net olarak size sunulacaktır.

Devamını Oku

Şirketinizin Potansiyelini Keşfetmeye Hazır Mısınız?

1.000.000’un üzerinde satış noktasını, 50.000’in üzerinde dağıtım rutunu, 15.000’in üzerinde satış temsilcisini takip ediyor ve sizin için optimum satış dağıtım operasyonunu oluşturuyoruz. Sonuç olarak %40’ın üzerinde  optimizasyon ve verimlilik artışı, %50’nin üzerinde satış ve karlılık artışı sağlıyoruz.

Şirketiniz İçin Operasyonel Ve Stratejik Fırsatları Nasıl Değerlendirebilirsiniz?

Şirketinizin mevcut satış dağıtım operasyonları planlandığı şekilde devam ediyor. Ancak siz planların ötesine geçerek fırsatları yakalamak ve değerlendirmek istiyorsunuz. Böylece bu yıl için hedeflenen ve beklenen karlılığınızı daha da artırabilecek ve satış dağıtım optimizasyonunu yapabileceksiniz. Peki nasıl?

Öncelikle mevcut müşteri veritabanını analiz ederek işe başlamanız gerekiyor. Var olan müşteri uzayınız hangi seviyede? Rakiplere oranla müşteri veritabanınızın büyüklüğü hangi aralıkta kalıyor? Yeni nokta uzayları ekleyebilir misiniz? Mevcut müşteri veritabanından çıkarmanız gereken pasif satış noktaları var mı? Tüm bu soruların cevaplarını bulabilmek için şirketinize dışarıdan tarafsız bir gözle bakacak ve değerlendirecek olan Geovision Group’un Danışmanlık ve Sistem Geliştirme desteğini alabilirsiniz. Bu çalışma sonucunda firmanızın tüm müşteri veritabanı detaylı olarak incelenecek, aktif pasif değerlendirmeleri yapılacak ve en optimum düzeye ulaştırılabilmesi için düzenlemeler sağlanacaktır.

Devamını Oku