DANIŞMANLIK VE SİSTEM GELİŞTİRME

İHTİYAÇLAR

 • Şirketim için operasyonel ve stratejik fırsatları nasıl değerlendirebilirim?
 • Şirketimin operasyonlarını en verimli seviyeye nasıl ulaştırabilirim?
 • Şirketimin satış noktası verilerini nasıl düzenleyebilirim?

ÇÖZÜMLER

 • Müşteri veritabanı analizi
 • Dağıtım modeli analizi
 • Rut stratejisi
 • Ürün kanal matrisi
 • Satış noktasındaki doğru hizmet süresi analizi
 • Satış ziyaretlerinin analizi ve denetimi
 • Segmentasyon yöntemi
 • Yazılım programları analizi

SONUÇLAR

 • Sayısal ve ağırlıklı dağıtım
 • Optimizasyon ve verimlilik artışı
 • Satış artışı
20%

Optimizasyon ve verimlilik artışı

30%

Satış artışı